Krušovice mají nové pivní sklo

Královský pivovar Krušovice, kde se vaří pivo bez přerušení více než čtyři stovky let, byl založen vlastně díky šťastné souhře náhod. A díky přízni krále české­ho a císaře římského Rudolfa II. se později i proslavil.

Příběh začíná ve vesničce Krušejovice, malé vesni­ci poblíž královského města Rakovníka. V polovině 16. století koupil Krušejovice Václav Bírka z Násilé, měšťan a právovářečník, který vesnici spolu se svým synem Jiřím znovu osadil a zveleboval. Pro svou chuť a kvalitu se zdejšímu pivu brzy dostalo velkých ohlasů i v nedaleké Praze. Pivo z Krušovic dokázalo navíc to, co žádné jiné, vydržet 3 dny trvající cestu do Prahy. Úspěch se tak brzy dostavil a v roce 1853 byl krušovic­ký dvůr odkoupen a spolu se zavedeným pivovarem byl přičleněn ke křivoklátskému panství Rudolfa II.

Rudolf II. si Křivoklátsko s jeho hlubokými lesy velmi oblíbil. Osobně prý dohlížel, aby sládci měli dosta­tek dobrých surovin k vaření dobrého piva. Pivovar za doby vlády habsburské dynastie vzkvétal. Díky píli a zkušenostem krušovických sládků patří pivovar mezi pivovarskou elitu dodnes. Ostatně se jmenuje Královský pivovar Krušovice.

Uměnímilovný král český a císař římský Rudolf II. a ráz doby habsburské inspiruje i dnes – například známého českého designéra světového formátu Maxima Velčovského, který se stal autorem nového pivní­ho skla pro značku Krušovice. Co o zrodu půllitru a výsledku své práce říká on sám?

„Mým inspiračním zdrojem byly historické portréty Rudolfa II. Rozhodl jsem se využít detailů na starých rytinách a posunout je v kontextu dneška do no­vodobého tvaru s respektem k historii. Důležitým motivem byla pro mne koruna, jako symbol krušovického piva. Královskou korunu jsem stylizoval do geometrického ornamentu, který dal vzniknout výslednému tvaru. Džbánek tedy vyrůstá z koruny a fazety vycházejí z jejích vrcholků. Celkový tvar džbánku je založen na deseti fazetách, které lomí pohled skrze sklo na pivo. Džbánek připomíná staré půllitry, ovšem jeho tvarosloví je založeno na hře s lomy a průhle­dy, které vycházejí ze stylizované koruny. Minulost a současnost se prolíná v jeden harmonický tvar.“

Nový půllitr o váze 860 gramů se od jiného pivního skla liší i velikostí ucha. Jedná se o tzv. čtyřprsťák, což jasně vypovídá o tom, jak ho spotřebitelé budou držet. Nové půllitry se vyrábějí lisováním, aby zůstaly zacho­vány ostré hrany i krušovické logo. Královský půllitr, zvaný Rudolf, už zbývá jen představit veřejnosti.

Inspirace Rudolfovým majestátem ovšem neznamená, že by Krušovice nežily královskou současností. Právě naopak: už půldruhého roku oslovují sloganem „Buď jsi král, nebo ne“ všechny hrdiny všedních dní, kteří nyní dostanou příležitost vychutnat si královské pivo nejvyšší kvality všemi smysly.

Pivo, které má jemnou aromatickou hořkost, hustou pěnu a výrazný říz. Všechny tyto atributy piva Krušo­vice spolu s novým pivním sklem spojuje i speciální metoda čepování, tzv. „na korunku“, kdy sklenici při­ložíme pod úhlem 45 stupňů, nápis směřuje pod ko­hout a čepujeme. I samotné čepování Krušovic na ko­runku se stává obřadem a stojí to za to!

Všechny novinky

*}

Království je jen pro dospělé.
Už ti bylo 18?

ano, bylo ne, nebylo
Litujeme, ale obsah stránek je určen osobám
starším 18 let.